Daily Archive: Tuesday, August 2, 2011

Ramadhan dan kelebihannya

PENGERTIAN PUASA Puasa ertinya menahan diri dari makan dan minum dan dari segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa, mulai terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Syarat Wajib Puasa Berakal Akhir Baligh (Cukup umur) Kuat atau mampu mengerjakan puasa Syarat Sah Puasa Islam Mumayyiz (dapat membezakan yang baik dan buruk) Suci daripada haid dan nifas Dalam waktu